Voorschriften & attesten

MEDISCH HUIS MEDIZORG OOSTENDE

TEL: (059) 50 41 10

 

 

FAX: (059) 80 28 61

 

Huisartsenpraktijk

 

 

Het opstarten en vernieuwen van attesten gebeurt tijdens de consultatie. Dit gaat dan ook gepaard met een volledige anamnese en klinisch onderzoek.

 

De arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

 

Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.