sportmedische keuring vanaf 14 jaar

MEDISCH HUIS MEDIZORG OOSTENDE

TEL: (059) 50 41 10

 

 

FAX: (059) 80 28 61

 

Huisartsenpraktijk

 

Sportmedische keuring vanaf 14 jaar

 

Sport met je gezond verstand! Laat je hart screenen!

Een eerste sportmedische screening met een vragenlijst (naar de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis), een lichamelijk onderzoek en een rustelektrocardiogram is aan te raden vanaf 14 jaar.

 

Sportmedische herkeuring om de twee jaar of bij (nieuwe) klachten is aangeraden.

 

sportmedische herkeuring bestaat minimaal uit een vragenlijst (naar de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis), een lichamelijk onderzoek en elk extra onderzoek dat de keuringsarts noodzakelijk vindt.

Naast onderliggende hartaandoeningen bestaan er nog andere risicofactoren voor sportbeoefening, die meestal eigen zijn aan een bepaalde sport. Vraag dit na aan je (sport)arts.