sportmedische keuring >35 jaar

MEDISCH HUIS MEDIZORG OOSTENDE

TEL: (059) 50 41 10

 

 

FAX: (059) 80 28 61

 

Huisartsenpraktijk

 

Sportmedische keuring bij mannen vanaf 35 jaar en vrouwen vanaf 45 jaar

 

Sportmedische screening bestaat minstens uit een vragenlijst (naar de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis), een lichamelijk onderzoek, een rustelektrocardiogram en het bepalen van het SCORE-risico (een Europees erkende inschatting van het risico op aderverkalking op basis van leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterol en rookgedrag).

 

Bij een SCORE-risico van 5% of hoger is een inspanningselektrocardiogram aangeraden.

Het inspanningselektrocardiogram wordt afgenomen tijdens een inspanningstest op een fietsergometer volgens het zogenaamde VO2max-protocol of 1-minuutprotocol. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden bij een erkend keuringsarts.

 

Indien nodig verwijst de keuringsarts u door naar de hartspecialist of cardioloog.

 

Deze test dient enkel om de sportmedische geschiktheid te beoordelen. Voor het bepalen van de trainingshartfrequenties en trainingsadvies wordt een andere test gebruikt, met afname van melkzuur tijdens de test.

 

Deze screening moet minstens om de vijf jaar herhaald worden of eerder volgens het advies van de keuringsarts of bij (nieuwe) klachten.